Felleskap, stolthet, tillit, lojalitet

I arbeidslivet er det mange ting som er nødvendige for at man skal ha en trygg og god arbeidsplass. 

I en bedrift er det viktig at den nødvendige kunnskapen er på plass. Det vil si at alle roller er fylt av personer som har relevant fagkunnskap og kompetanse. Den gode arbeidsplassen bygges hver dag gjennom god kommunikasjon mellom medarbeidere og ledere o det forutsetter at begge parter har den rette kompetansen på sitt fagområde.

For medarbeidere er en god arbeidsplass et sted hvor du har tillit til de mennesker du jobber med, hvor du er stolt av det arbeidet du utfører og du føler et felleskap med dine kolleger. Det skal være et sted du ønsker å være lojal mot basert på tillit, stolthet og felleskap.

Men hvordan kan man oppnå en arbeidsplass som fremmer disse faktorene? Her får du noen tips til hva du kan gjøre for å få dette til i din bedrift.

 1. Gjennomfør en risikovurdering. Hva er det som kan gå galt, og dermed kan påvirke medarbeiderene fysisk eller psykisk? Når disse faktorene er identifisert, så må du gå inn og sette i gang forebyggende tiltak. Dette gjøres gjennom helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid.
 2. Gjennomfør regelmessige medarbeiderundersøkelser og benytt deg av resultatene. Disse undersøkelsene kan virke unødvendige, men om man tar resultatene og legger det til grunnlag for videre arbeid med trivsel, motivasjon og engasjement, vil man forebygge fysiske og psykiske plager hos medarbeiderene.
 3. La verneombudet gjøre jobben sin! Samarbeid med verneombud og eksterne om de tiltak som skal til for å bedre arbeidsmiljøet i din bedrift. Sørg også for at tillitsvalgte og verneombud stadig får kursing slik at de holder seg oppdatert og kan gjøre jobben skikkelig.
 4. Du må våge å investere i et godt arbeidsmiljø! Det er viktig å ha trygghet, trivsel og samhold blant de ansatte. Dette fås blant annet gjennom sosiale events  som fremmer humor og latter hos de ansatte. Det er viktig med gode lokaler og gode arbeidsverktøy. Skulle det oppstå konflikter er det viktig at bedriften har lagt seg på en linje med konstruktiv konfliktløsning.

Et godt arbeidsmiljø

Rådet for psykisk helse har også en del tips til hvordan man skal få et godt arbeidsmiljø.

 • Bry deg – alle trenger å bli sett og verdsatt
 • Gi tillitt – alle har noe å gi hvis de slipper til
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysning – stopp rykter og sladder
 • Vær romslig – verdsett mangfold og ulikheter
 • Lytt til andre – og vis interesse for andres arbeid
 • Verdsett åpenhet – og snakk sammen om det som er vanskelig
 • Skap trygghet og takhøyde – feil er noe vi kan lære av
 • Ta ansvar – god tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt
 • Ta problemer på alvor – og finn løsninger sammen
 • Psykisk helse angår oss alle – snakk om det

Sørg alltid for at du og dine ansatte har en oppdatert liste med kontaktinformasjon til steder som kan bidra om du eller dere er i tvil om noe som har med arbeidsmiljøet å gjøre.