Arbeid og arbeidsmarked

Dagens hverdag er mobil, både på jobb og i fritiden. Mange har et levebrød hvor de kommuniserer digitalt og er tilgjengelige til alle døgnets tider via smarttelefoner og nettbrett. Sammenlignet med tiden før dagens teknologi tilbringer vi mye mer tid foran PC, telefon og sosiale medier. Dette tar av tiden vi kunne ha brukt på å være sosiale.

arbeidsplasse

Den digitale verden har gitt samfunnet flere arbeidsplasser med fleksible arbeidstider, men det er også viktig med en god verbal kommunikasjon på arbeidsplassen. Vi må ikke glemme den gode, gamle måten å fungere på. Vi er fortsatt et samfunn som består av mennesker, og det er viktig å være bevisst det psykiske og fysiske i en teknologisk hverdag.

Ifølge Ingeborg Øfsthus, administrerende direktør i Telenor Serbia og konserndirektør i Telenor Group, så er det fullt lov å spørre om en e-post kan vente til neste dag. I et stort konsern vet den travle damen hva hun snakker om. Ifølge Øfsthus er det viktig at man ikke glemmer kvalitetstiden med familien, til tross for en travel arbeidsdag. Ønsker du å være utilgjengelig for jobb på fritiden, kan dere evaluere arbeidsplassens behov, og slik kan du opprettholde en profesjonell karriere i en innholdsrik hverdag. Som mor eller skal du kunne være der for barna i helgene, og du skal ikke være nødt til å sitte på hjemmekontoret eller med jobben på øret når arbeidsdagen er over.

Det mobile samfunnet har så visst gitt oss flere muligheter. Vi trenger ikke befinne oss på samme sted hele tiden, og kan legge opp en varierende hverdag med jobb og fritid. Teknologien har også ført til et større behov for å ta vare på det ergonomiske. Tiden vi sitter med nesa foran en skjerm kan være skadelig for det psykiske og fysiske hvis vi ikke er bevisst på det. Hvordan framtidens arbeidsdag blir gjenstår å se, men noen utfordringer å jobbe med, er det også i dag.