Avhengighet i arbeidslivet

Hver dag opplever arbeidsgivere over hele landet problemer som er forårsaket av at en av deres arbeidstagere har problemer med en eller annen form for avhengighet.

Konsekvensene av det å ha ansatte som har problemer med avhengighet kan være mange, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. En avhengighet kan føre til stort sykefravær, dårligere yteevne på jobb, dårligere kvalitet på utført arbeid og i verste fall ulykker.

Øl på uteservering

Dårligere prestasjoner på jobb

En avhengighet kan påvirke arbeidsprestasjonen på forskjellige måter, selvfølgelig avhengig av hvilken avhengighet man har problemer med. Dette kan også være en av de første indikatorene for arbeidsgiver på at noe er galt.

En ansatt som har prestert jevnt over bra, men som plutselig får stort fravær på jobb og er fraværende når de dukker opp har som regel et eller annet problem som distraherer dem. Som arbeidsgiver er du ikke ansvarlig for hva hver og enkelt gjør hjemme på fritiden, men du er ansvarlig for å følge opp deres prestasjoner når de er på jobb av hensyn til deres og de andre ansattes sikkerhet og bedriftens resultater.

Det kan også oppleves for medarbeiderne som om den avhengige blir vanskeligere å samarbeide med. Det er klart at det er ikke lett å samarbeide med andre når du kanskje sliter med depresjoner negative tanker, skam, skyldfølelse og angst som resultat av avhengigheten.

Det finnes håp

En av fordelene med å være bedrift i et velferdssamfunn er at det finnes masse ressurser tilgjengelig for de bedrifter som opplever å få ansatte som sliter med en eller annen form for sykdom, som for eksempel avhengighet.

Som arbeidsgiver er det viktig å sette seg inn i sine rettigheter og plikter når man får en ansatt som er syk. Du må vite hva du skal se etter hos dine ansatte, og hvordan du kan trå inn og støtte og hjelpe den ansatte som du mistenker har problemer. Ta kontakt med steder som Vangseter hvor det finnes god behandling og rådgivning for både avhengige og pårørende. De kan hjelpe deg med å ta den vanskelige samtaler med din ansatte, på en god måte.