Jobb – en årsak enten til trivsel eller angst

Siden en fulltidsjobb ofte krever mer enn halvparten av den tiden en er våken i løpet av en dag, er det viktig at man trives med den jobben. Ingen liker å være utilpass det meste av dagen, derfor er et godt arbeidsmiljø essensielt for at man skal trives i hverdagen. Dessverre kan ikke alle skilte med å ha en jobb hvor man trives, enten fordi man ikke liker arbeidsoppgavene eller fordi man har dårlige relasjoner med de man jobber med.

arbeideDårlig ledelse kan ofte skyldes at sjefene ikke er flinke til å arbeide med mennesker, siden å være sjef krever mer enn at man bare er dyktig på fagfeltet sitt. Ingen liker å ha et dårlig forhold til sjefen sin, og dessverre er det slik at noen gjør arbeidsoppgavene av ren pliktfølelse, og ikke med glede.

Hva konsekvensene blir med et dårlig arbeidsmiljø

Mange er nok fullt klar over at psykisk helse er svært viktig, og virkeligheten viser at følelseslivet vårt kan ha stor innvirkning på den fysiske helsen. Ryggsmerter spesielt er en konsekvens av dårlig arbeidsmiljø og at folk vantrives på jobben, og sykemeldinger koster samfunnet mye penger. Dersom man gruer seg til å gå på jobb over lenger tid, kan dette føre til angst og depresjon, som vil gjøre stor belastning på et menneske.

Dårlig ledelse kan også føre til at arbeidstakere blir svindlet for lønn, ved at de må arbeide gratis ved å svare på e-postmeldinger og oppringninger selv etter at arbeidsdagen er over. Mange sjefer er ofte arbeidsnarkomane siden de får godt betalt og er helt oppslukt av jobben sin, og forventer dermed at alle sine ansatte skal være like engasjerte som de selv er. Dette fører til at de urettmessig forventer at de ansatte skal være tilgjengelig stort sett hele dagen.

I ett tidligere innlegg skrev vi om vikten av att ta vare på øynene dine.